Sriwiang Heritage House

Sriwiang Heritage House

บ้านศรีเวียงพร้อมสร้างความทรงจำให้กับทุกท่าน บ้านแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นละเมียดละไมในความเป็นคนไทย สัมผัสบรรยากาศพระนครย้อนยุคไป รศ.130 ที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม นี้คือ ไทยโคโลเนียล บันทึกความทรงจำดี ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ทั้งรูปถ่ายและประสบการณ์ที่หายาก ใจกลางพระนคร เมื่อได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียง

Sriwiang Heritage House